Вип. 34

Пам’яті Віктора Арсентійовича Токарського 5
Пам’яті Юрія Георгійовича Шкорбатова 8
••• БІОХІМІЯ •••
Зеленюк K.В., Голіченко О.А., Штеменко О.В., Штеменко Н.І. Додаткові докази редокс-активації взаємодій плазміда – комплекси диренію(III) 11
Нікітченко І.В., Рибальченко Т.П., Бараннік Т.В., Павиченко О.В. Вплив донорів монооксиду нітрогену на показники кадмій-індукованого оксидативного стресу в різних органах щурів 18
Охріменко С.М., Гришкова А.Ю. Вплив геміну та глутатіону на деякі показники азотного та вуглеводного метаболізму в щурів 28
Полохіна K.В., Бабій С.О., Голіченко О.А., Штеменко Н.І. Комплекс диренію(III) з бета-аланіновим лігандом: протипухлинні, антиоксидантні та ДНК-зв’язуючі властивості 35
••• БОТАНІКА ТА ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН •••
Баранець М.О., Коршиков І.І. Формування й самопідтримання популяції Hyssopus officinalis L. в умовах залізорудного відвалу Криворіжжя 43
••• ГЕНЕТИКА •••
Горенська О.В., Рибак Д.В., Н.В.Рибак, Горенський Г.Г., Шкорбатов Ю.Г. Аналіз репродукції та преімагінальної смертності у Drosophila melanogaster при дії мікрохвильового випромінювання 52
Ехьяконандех Х., Атраментова Л.О. Прогностичне значення маркерів в асоціативній генетиці 63
••• ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ •••
Алізаде Г.А. Кліщі роду Erythraeus Latreille, 1806 (Acariformes: Actinedida: Erythraeidae) природної області Великого Кавказу (в межах Азербайджану) 69
Катрушенко С.А. Зовнішньоморфологічні аномалії амфібій Харківської області 78
Кіося Є.О., Шуба В.В., Мацко Є.Д. Нові знахідки видів тихоходів роду Macrobiotus групи hufelandi (Tardigrada: Eutardigrada: Macrobiotidae) в Україні 89
Мансімова І.Ф., Алекперов І.Х. Сезонні зміни спільнот вільноживучих інфузорій різних біотопів озера Агзибір 99
Рзаєв Ф.Г., Сеїдбейлі М.І., Магеррамов С.Г., Гасімов Е.К. Форми та ультраструктурні особливості латеральних крил гельмінта Trichostrongylus tenuis Mehlis, 1846 (Nematoda: Trichostrongylidae) 112
••• МІКРОБІОЛОГІЯ •••
Авксентьєва О.О., Віннікова О.І., Жмурко В.В. Особливості колонізації фітосфери проростків пшениці інтродукованими штамами Escherichia coli 120
Звір Г.І., Різун Г.М., Гнатуш С.О. Вплив сполук фосфору на утворення іонів амонію клітинами азотофіксувальних бактерій Аzotobacter chroococcum ВКМ В-1272 131
••• ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН •••
Гринцова Н.Б., Романюк А.М., Линдін М.С., Рябенко Т.В. Морфофункціональні перебудови кіркової речовини наднирників статевозрілих щурів за умов експериментального мікроелементозу 141
••• ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН •••
Авксентьєва О.О., Батуєва Є.Д. Вплив червоного світла (660 нм) на проліферативну активність та ростові реакції у проростків рослин з контрастною фотоперіодичною реакцією 151
Пухтаєвич П.П., Кукол К.П., Воробей Н.А., Коць С.Я. Реакція самофертильних ліній люцерни на інокуляцію бульбочковими бактеріями 163
Скляренко А.В., Бессонова В.П. Вміст водорозчинних фенолів в листках деревних рослин санітарно-захисних зон заводів промислової зони Запоріжжя 175
Тимошенко В.Ф., Жмурко В.В. Фотохімічна активність хлоропластів ізогенних за генами Е ліній сої (Glycine max (L.) Merr.) за різних термінів опромінення червоним світлом 185
••• інформація •••
Правила для авторів 194