Вип. 22 (№1126)

Пам’яті Веніаміна Мироновича Епштейна 5
••• БІОТЕХНОЛОГІЯ •••
Кавеліна А.С. Культивування адгезивних клітинних культур на м'яких контактних лінзах 8
••• БІОХІМІЯ •••
Ганусова Г.В., Бараннік Т.В. Вплив хлоридів кобальту і меркурію на показники пероксидного окислення ліпідів у сироватці крові та резистентність еритроцитів самиць щурів 16
Лихолат Т.Ю., Лихолат О.А., Антонюк С.В. Особливості протеолітичних процесів в тканинах молочної залози хворих на протокову карциному різного віку 22
Охріменко С.М., Сєдова К.В., Козлова О.С. Вплив хлориду кадмію на деякі показники прооксидантно-антиоксидантного балансу в тканинах щурів 28
••• БОТАНІКА ТА ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН •••
Сіра О.Є., Гамуля Ю.Г. Еколого-фітоценотичний аналіз флори берегової смуги Іськового ставка (Зміївський р-н, Харківська область) 33
••• генетика •••
Атраментова Л.О., Лучко К.М. Шлюбна спряженість за показниками агресивності та емпатії 41
Горенська О.В., Тагліна О.В., Воробйова Л.І. Розвиток уявлень про ген 47
Горпинченко М.Ю., Атраментова Л.О. Розмаїття українських прізвищ як інструмент популяційно-генетичних досліджень 54
Тимошина І.А., Чечуй О.Ф., Павиченко О.В., Філіпцова О.В. Генетичний аналіз харчових переваг у населенні України 61
Філіпцова О.В. Аналіз методологічних проблем при проведенні досліджень з генетики поведінки в Україні 67
••• зоологія та екологія •••
Алиев С.И. Видовой состав и количественное распределение макрозообентоса нижнего течения pеки Аракс Азербайджана 73
Алпатова О.М. Основні екологічні групи черепашкових амеб (Testacealobosia; Silicofilosea) Українського Полісся 79
Андрусевич К.В., Жуков О.В., Кунах О.М. Екоморфічна організація угруповань мезопедобіонтів як основа зоологічної діагностики антропогенних ґрунтів 86
Гарлінська А.М. Еколого-паразитологічна характеристика молюсків підродини пухирчикових (Gastropoda; Pulmonata; Physinae) України 98
Мирзоев Г.С., Сулейманов С.Ш., Исмайылов Г.К. Макрозообентос прибрежных зон запада Южного Каспия 106
Мустафаева Г.И. Биоэкологические особенности тутовой щитовки Pseudaulaсaspis pentagona (Targ-Tozz.) и разведение её энтомофагов в Азербайджане 117
Стадниченко А.П., Гирин В.К. Тривалість локомоції війок переживаючих клітин миготливого епітелію зябер жабурниці (Mollusca, Bivalvia, Anodontinae) в залежності від її фізіологічного статусу 124
Токарський В.А. Особливості харчування борсука (Meles meles L., 1758) у Харківській області 129
Фархадов Гадир Теймур оглы Особенности гельминтов овец и коз в Нахичеванской Автономной Республике 133
Шабанов Д.А., Коршунов О.В., Кравченко М.О., Мелешко О.В., Шабанова Г.В., Усова О.Є. Внутрішньопопуляційні онтогенетичні стратегії скоростиглості і тугорослості: визначення на прикладі безхвостих амфібій 138
••• фізіологія рослин •••
Савосько В.М. Протекторно-стимулюючий ефект гетероауксину при допосівній підготовці насіння бобових і злакових трав для фіторекультивації техногенних ландшафтів 148
••• КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ •••
Гриценко М.А., Кот К.В., Кот Ю.Г., Морозова К.С., Пономаренко О.М., Перський Є.Е. Порівняльне дослідження росту первинних культур фібробластів шкіри і легень щурів різного віку 158
Забірник А.С., Бараннік Т.В., Омельченко О.А., Перський Є.Е., Малашичева А.Б., Костарева А.А. Аналіз впливу мутацій в гені LMNA на просторову структуру ламіну А і характер його взаємодії з емерином і SREBP1 164
Філіпоненко Н.С., Волкова Н.Є., Воробйова Л.І. Взаємодія локусів knirps та cubitus interruptus при формуванні паттерну жилкування крила Drosophila melanogaster (аналіз морфології) 168
••• інформація •••
Правила для авторів 173