Вип. 21 (№1112)

Пам’яті Василя Івановича Глущенка 5
••• БІОТЕХНОЛОГІЯ •••
Кавеліна А.С. Створення біотрансплантанта рогівки 7
••• БІОХІМІЯ •••
Андрейко Г.П., Михайлова О.О., Коновалова О.О., Гончаренко М.С. Деякі метаболічні відповіді організму тварин на навантаження манган хлоридом 13
Белозоров А.П. Инфламмосомы и их роль в патологии 20
Гирич М.С., Кургузова Н.И., Никитченко Ю.В. Циклический режим кормления и прооксидантно-актиоксидантный баланс в ядрах гепатоцитов крыс молодого и старого возраста 26
••• генетика •••
Атраментова Л.А., Лучко Е.Н. Уровень агрессивности и эмпатии в зависимости от демографического статуса пробандов и их родителей 34
Глянько Е.В., Воробьева Л.И. Оценка межлинейных различий по компонентам приспособленности линий Drosophila melanogaster с нейрологическими нарушениями 41
Городнянский И.Д., Воробьева Л.И. Особенности проявления синдрома гибридного дисгенеза в некоторых линиях Drosophila melanogaster 46
Лановенко О.Г. Динаміка індексу ендогамії і рівня міжетнічних шлюбів у районних популяціях Херсонщини 54
Філіпцова О.В., Тимошина І.А., Чечуй О.Ф. Структура населення України за чутливістю до фенілтіокарбаміду 65
••• зоологія та екологія •••
Гусейнов М.А. Экспериментальное исследование изменения интенсивности инвазии карпа (Cyprinus carpio carpio) кровепаразитами Trypanosoma carassii и Cryptobia borelli в лабораторных условиях содержания 72
Сеид-Рзаев М.М. Питание молоди и половозрелых особей сазана Cyprinus carpio L., леща Abramis brama orientalis Berg и воблы Rutilus rutilus caspicus (Jak.) в Мингечаурском водохранилище 76
Шупова Т.В. Орнитофауна селитебной зоны Киева 83
••• МІКРОБІОЛОГІЯ •••
Адамчук-Чала Н.І., Копилов Є.П., Яценко В.О. Зміни структурно-функціональної організації фотосинтетичного апарату рослин пшениці ярої під дією діазотрофів роду Azospirillum 92
Іващенко І.В., Рахметов Д.Б., Іващенко О.А. Антимікробна активність етанольного екстракту Artemisia abrotanum L. (Asteraceae) за умов інтродукції в Поліссі України 97
••• фізіологія людини та тварин •••
Глодан О.Я. Особливості кровоносного русла та паренхіми яєчка щура в нормі 106
Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б., Пастух М.Б., Івасюк І.Й., Долинко Н.П. Характер відновних процесів в яєчку щурів у різні терміни після припинення алкоголізації 111
Зубов П.М. Вплив методів сепарації та режимів кріоконсервування на структурно-функціональні властивості ядровмісних клітин кордової крові 116
Колупаева Т.В., Посохов Н.Ф., Ищенко О.С. Цитобиофизические характеристики клеточных ядер буккального эпителия у больных с фармакорезистентными формами прозопалгий 123
Корниенко Е.М., Посохов Е.А. Исследование влияния 1,2-пропандиола на мембраны эритроцитов методом флуоресцентных зондов 127
Редька І.В. Спектрально-кореляційні параметри бioелектричної активності в альфа-діапазоні ЕЕГ дітей в період другого дитинства при зорових дисфункціях 135
••• фізіологія рослин •••
Авксентьева О.А., Васильченко М.С. Особенности каллусогенеза образцов сои Glycine max (L.) Merr. с различной фотопериодической реакцией 145
Белемець Н.М., Грахов В.П., Федорончук М.М., Бонюк З.Г., Паламарчук О.П. Дослідження вторинних метаболітів ксерофітних видів роду Spiraea L. (Rosaceae) флори України 154
Приседський Ю.Г. Характеристика стійкості деревних та чагарникових рослин до забруднення повітря сполуками сірки, фтору та нітрогену 162
Шихалеева Г.Н., Будняк А.К., Шихалеев И.И., Иващенко О.Л. Модифицированная методика определения пролина в растительных объектах 168
••• інформація •••
Правила для авторів 173