Вип. 30

••• БІОХІМІЯ •••
Бараннік Т.В., Рузін Ю.М. Ферменти редокс-циклу глутатіону як потенційні мішені гем-опосередкованого окислення при гемолізі: аналіз in silico 5
Будняк О.К., Чернадчук С.С., Сорокін А.В., Ожерельєва К.Ю., Петров С.А. Вміст метаболітів вітаміну С в органах щурів в умовах гострої крововтрати 14
Охріменко С.М., Ганусова Г.В., Сєдова К.В., Арістова Д.І., Сіренко Т.Є., Гришкова А.Ю., Круговий Д.В., Павлій А.К. Структурно-функціональні показники ізольованих гепатоцитів щурів у присутності наночасток на основі європію та гадолінію 21
••• ГЕНЕТИКА •••
Філіпоненко Н.С., Табачна М.М., Горенська О.В. Аналіз частоти ембріональної загибелі у ліній Drosophila melanogaster, які несуть мутацію radius incompletus, в умовах інбридингу 29
••• ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ •••
Ібрагімова Н.Е., Рзаєв Ф.Г. Паразитофауна каспійського лосося (Salmo trutta caspius Kessler) на риборозвідних заводах Азербайджану за період їх існування 38
••• КЛІТИННА БІОЛОГІЯ •••
Алі С.Г., Сидоренко О.С., Божок Г.А. Вплив складу живильного середовища на морфологічні характеристики культури клітин спінальних гангліїв неонатальних поросят 49
Гриценко М.А. Експресія генів деяких цитокінів та кількість їхніх продуктів у культурах фібробластів шкіри та легенів щурів в онтогенезі 60
У Сі, Харченко Т., Кот К., Кот Ю.,Перський Є. Оцінка цитотоксичності малих концентрацій іонів кадмію на клітини кісткового мозку щурів in vitro 68
••• МІКРОБІОЛОГІЯ •••
Авксентьєва О.О., Віннікова О.І. Мікроміцети ризосфери та філосфери ізогенних за генами VRN ліній пшениці (Тriticum aestivum L.) у зв’язку з темпами розвитку та продуктивністю 77
••• ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН•••
Амінов Р.Ф. Гемопоетична активність кісткового мозку щура на фоні впливу сольового екстракту Hirudo verbana Carena, 1820 87
Тіткова А.М., Берченко О.Г., Шляхова А.В., Веселовська О.В., Пріходько О.О. Факторна структура функціональних можливостей спортсменок 17–22 років впродовж оваріально-менструального циклу 95
••• ОГЛЯДИ •••
Соколік В.В. Нейрозапалення у біохімічних механізмах амілоїдозу 103
••• інформація •••
Правила для авторів 113