Вип. 7 (№814)

Памяти Игоря Александровича Кривицкого (1935–2008) 3
••• БІОХІМІЯ •••
Бориско Г.А., Кашкалда Д.А., Калмыкова Н.В., Череватова С.Х. Особенности взаимоотношений показателей гормональной регуляции и обменных процессов у детей из семей радиационного риска 5
Гидулянова К.В. Возрастные особенности модуляции активности антиоксидантных ферментов при индуцированном окислительном стрессе 9
Карпов Л.М., Анісімов В.Ю., Полтавцева Н.В. Порівняльна динаміка вмісту макроергічних фосфатів і загальної АТФазної активності в органах щурів після різних способів введення їм вітамінних комплексів 13
Набока О.І. Механізми біохімічних порушень водно-електролітного обміну у спонтанно гіпертензивних щурів та перспектива їх корекції похідними хінолон-карбонових кислот 18
Ель-Та’алу А.В., Кот Ю.Г., Фальченко К.В., Перський Є.Е., Пономаренко О.М. Вікові зміни вмісту колагену, еластину і глікозаміногліканів в шкірі і аорті щурів 26
••• БОТАНІКА ТА ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН •••
Димитрова Л.В. Видовий склад епіфітних лишайників та мохоподібних на деревних породах Києва 30
••• генетика •••
Багацкая Н.В., Сулима Т.Н., Глотка Л.И. Дерматоглифические маркеры различных клинических вариантов гипоталамического синдрома у мальчиков-подростков 38
Задорожна О.А., Кириченко В.В. Успадкування морфологічних ознак строкатолистої форми соняшника 43
Монтвід П.Ю. Особливості кросинговеру у гібридів F1 кавуна (Citrullus lanatus) з різною онтогенетичною пристосованістю 47
Федота А.М., Беляева Л.В., Винокурова Е.И., Безродная А.И. Исследование ассоциации псориаза и онкопатологий 52
Филипоненко Н.С., Навроцкая В.В., Шеховцова Я.С., Воробьева Л.И. Связь экспрессивности признака radius incompletus и жизнеспособности Drosophila melanogaster 57
••• зоологія та екологія •••
Влащенко А.С. Соотношение полов у четырех видов рукокрылых на северо-востоке Украины 65
Загороднюк І.В. Нориці (Rodentia: Arvicolidae) в басейні Сіверського Дінця: біотопний розподіл, зміни ареалів, видова ідентифікація 74
Заморока А.М. Еколого-фауністичні особливості жуків-вусачів (Coleoptera: Cerambycidae) у лісових екосистемах північно-східного макросхилу Українських Карпат й Передкарпаття 94
Кіося Є.О., Іншина B.В. Перша знахідка тихохода Macrobiotus beotiae Durante & Maucci, 1979 (Tardigrada: Eutardigrada: Macrobiotidae) на території України 100
Малых М.В. Природные резервации клещей-акарифагов на промышленных виноградниках Крыма 104
Савченко Г.А., Ронкин В.И. Пространственная структура поселения Marmota bobak на северо-востоке Украины 110
Токарский В.А. Пространственная структура поселений европейского степного сурка (Marmota bobak bobak Müller, 1776) в Ростовской области 117
Шандиков Г.О. Channichthys mithridatis – новий вид білокровних риб (Perciformes: Notothenioidei: Channichthyidae) від островів Кергелен (Східна Антарктика), з коментарями про таксономічний статус Channichthys normani 123
Яцюк Є.О. Фауна дрібних ссавців нагірної діброви Національного природного парку «Гомільшанські ліси» за даними аналізу пелеток сірої сови 132
••• КРІОБІОЛОГІЯ •••
Сакун О.В., Коваленко І.Ф., Сіренко А.Ю., Висеканцев І.П., Давидова О.В., Гордієнко Є.О., Гордієнко О.І. Коефіцієнти проникності мембран дріжджів Saccharomyces cerevisiae для води і кріопротекторів 140
••• мікробіологія •••
Павлова Ю.О., Гудзь С.П. Бактерії родини Chromatiaceae, виділені з озера «Яворівське» Язівського сіркового родовища 148
••• фізіологія людини та тварин •••
Колот Н.В., Божок Г.А., Легач Е.И., Бондаренко Т.П. Трансплантация островков поджелудочной железы новорожденных поросят в костный мозг кроликов с экспериментальным сахарным диабетом 1 типа 155
Мазалов В.К., Вязовская О.В., Овсянников С.Е., Компаниец А.М. Динамика внутричерепного давления после острой общей глубокой гипотермии и возможные способы его нормализации 161
Мельничук Д.О., Войціцький В.М., Хижняк С.В., Бичко А.В., Грищенко В.А. Мембраномодулююча дія фосфоліпідовмісної біологічно активної добавки FLP-MD 170
Федорова С.В., Мадіч А.В. Вплив двох типів клітинних культур репродуктивних органів самок на дозрівання in vitro ооцитів щурів 177
••• фізіологія рослин •••
Байрак Н.В., Зуза В.А., Погромская Я.А. Применение метода ИФХ для изучения неоднородности системы фотосинтеза растений 181
Гребенюк І.В. Умови культивування пиляків in vitro тритикале 187
Ткаченко Ф.П., Топтиков В.А. Экстракты морских водорослей как стимуляторы начальных этапов развития растений ячменя 199
Щёголев А.С., Жмурко В.В. Влияние красного света на содержание углеводов в листьях томатов 205
••• інформація •••
Правила для авторів 211