Вип. 33

••• БІОХІМІЯ •••
Нікітченко І.В., Павлій А.К., Бараннік Т.В., Гевоян В.Г. Вплив відновленого глутатіону на показники оксидативного стресу й обміну гему в печінці та крові щурів при введенні хлориду геміну in vivo 5
••• БОТАНІКА ТА ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН •••
Чипиляк Т.Ф. Залежність термінів цвітіння Iris hybrida hort. від температурного чинника в умовах степової зони України 13
••• ГЕНЕТИКА •••
Ведмедєва К.В. Генетичний контроль забарвлення крайових квіток мутантних ліній соняшнику 21
Гайбонюк І.Є., Макух Г.В. Аналіз низькофункціональної алелі 7(ТА) гена UGT1A1 серед вибірки практично здорових осіб західного регіону України 28
Герман О.Ю., Легостаєва О.В., Бабика О.М. Індукція ефекту свідка в кореневій меристемі проростків сої після γ-опромінення 35
Феськов О.М., Жилкова Є.С., Руденко В.А., Чумакова Н.О., Єгунькова О.В. Особливості стану хромосомного апарату подружжя при порушенні репродуктивної функції 41
••• ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ •••
Ахмедова Н.А. Біорізноманіття та структура спільнот ґрунтових інфузорій Талишських лісів південно-східного Азербайджану 48
Причепа М.В. Сучасний стан орнітофауни дендропарку Олександрія 55
••• КЛІТИННА БІОЛОГІЯ •••
Новікова О.Ю., Божок Г.А., Бондаренко Т.П. Морфологічні особливості первинних культур клітин наднирників неонатальних тварин різних видів 63
••• МІКОЛОГІЯ •••
Решетник К.С. Культивування Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. за дії лазерного опромінення 71
••• ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН •••
Чабаненко О.О., Єршова Н.А., Орлова Н.В., Шпакова Н.М. Вплив амфіфільних сполук на постгіпертонічний шок еритроцитів людини 84
Чака О.Г., Янко Р.В., Сафонов С.Л., Коломієць І.І., Левашов М.І. Вплив сірковмісних сполук на стресостійкість Drosophila melanogaster 91
••• ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН •••
Авксентьєва О.О., Зубрич О.І. Добова динаміка олігоцукрів, амілазна та інвертазна активність у ізогенних за генами РРD ліній пшениці в умовах різного фотоперіоду 99
Бойко Л.І., Зубровська О.М. Морфолого-анатомічні та фізіолого-біохімічні ознаки адаптації Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton та P. heterophyllum Franch. до рівня освітлення 111
Гришко В.M., Лисенко O.I. Фітотоксичність хрому і нікелю на початковому етапі онтогенетичного розвитку кукурудзи 123
••• ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ О.С.ЛИСЕЦЬКОГО (1919–1991) •••
Атемасова Т.А. Олександр Сергійович Лисецький – до 100-річчя з дня народження 133
Дев’ятко Т.М. Зібрання Олександра Сергійовича Лисецького в орнітологічній колекції Музею природи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна 142
Ільюхін Ю.В. Олександр Сергійович Лисецький і колекція кажанів Музею природи Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна 156
••• інформація •••
Правила для авторів 161