Вип. 32

••• БОТАНІКА ТА ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН •••
Безроднова О.В., Клєщ А.А. Рослинний покрив прибережної та берегової зон лісових боліт НПП «Слобожанський» (особливості структури та напрямки трансформації) 5
Казарінова Г.О. Охорона вищої водної флори у Харківській області 18
Рокитянський А.Б., Гамуля Ю.Г. Рідкісні та охоронювані види флори перезволожених місцезростань Харківської області (Україна) 26
Філатова О.В. Рідкісна фітобіота заповідних територій Дергачівського та Золочівського районів Харківської області 38
••• ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ •••
Банік М.В. Тренди та синхронія у змінах чисельності лучної (Saxicola rubetra) і європейської чорноголової (S. rubicola) трав’янок у крейдових степах Північно-східної України 45
Височин М.О., Банік М.В. Денні хижі птахи національного природного парку «Дворічанський» та його околиць 52
Делі О.Ф., Підгорна С.Я., Черничко К.Й. Розповсюдження та плодючість павука Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) (Aranei: Theridiidae) в Одеській області (Україна) 60
Клетьонкін В.Г. Оси родини Scoliidae (Hymenoptera, Aculeata) НПП «Дворічанський» 69
Луцька М.П. До вивчення екологічної та зоогеографічної структури угруповань коротконадкрилих жуків (Staphylinidae, Coleoptera) букових лісів північно-східного макросхилу Українських Карпат 76
Махмудова П.А. Моногенеї риб Мінгечевірського водосховища басейну річки Кури 82
Павлюченко О.В., Єрмошина Т.В. Внутрішньовидова мінливість і популяційна екологія Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) у зв’язку з інтродукцією цього виду в Україні 90
Полчанінова Н.Ю. Рідкісні види павуків (Araneae) охоронних степових територій Харківської області (Україна) 99
••• КРІОБІОЛОГІЯ •••
Ткачов О.В., Ткачова О.Л., Газзаві-Рогозіна Л.В. Ефективність кріоконсервування сперми свійської птиці за харківською технологією 107
••• ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН•••
Горенська О.В., Титова А.А., Горенський Г.Г. Аналіз стійкості до стресу у дрозофіли при фармакологічному порушенні метаболізму простагландинів 114
Тимченко Г.М., Пєнов В.В. Засоби діагностики першопричин виникнення десинхронозів у студентів, які професійно займаються спортом 123
••• інформація •••
Правила для авторів 132