Вип. 28

••• БІОХІМІЯ •••
Шатинська О.А. Комплексний вплив цитратів магнію і хрому на функціонування глутатіонової системи захисту у печінці щурів із алоксановим цукровим діабетом 5
••• БОТАНІКА ТА ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН •••
Глібовицька Н. Екологічна стійкість та фітомеліоративна придатність деревних порід урбанізованих екосистем 12
Смоляр Н.О., Шевчик В.Л., Соломаха І.В., Шевчик Т.В., Соломаха В.А. Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg. (Ceratophyllaceae) в озерах островів гирла р. Сула (Україна) 22
••• ГЕНЕТИКА •••
Пастернак С.Л., Венгер А.М., Колесник О.О., Малиновський В.О. Філогенія ортологів генів β-естераз за межами роду Drosophila 29
Тимчук Д.С., Мужилко В.В. Мінливість вмісту олії в зерні ліній кукурудзи – носіїв ендоспермових мутацій 34
••• ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ •••
Барбухо О.В. До питання про стан мікробоценозів риб та роль мікроорганізмів роду Bacillus при гербіцидному забрудненні водойм 43
Брезгунова О.О. Використання особливостей поведінки птахів на колективних ночівлях для організації моніторингу та охорони рідких видів 54
Шакаралієва Є.В. Шляхи циркуляції трематод риб у внутрішніх водоймах Азербайджану 66
••• КЛІТИННА БІОЛОГІЯ •••
Плаксіна К.М., Сидоренко О.С., Легач Є.І., Коваленко І.Ф., Божок Г.А. Експресія b-III-тубуліну в культурі клітин неонатальних наднирників: порівняння моношарового і 3D-культивування 76
••• МІКОЛОГІЯ •••
Медведєв Д.Г. Вплив складу живильних середовищ на швидкість росту та культурально-морфологічні особливості штамів Cladobotryum dendroides (Bull.) W. Gams & Hooz. 87
••• СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ І ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ХАРКІВЩИНИ •••
Акулов О.Ю., Громакова А.Б., Жежера М.Д., Тупіков А.І. Перші відомості про знахідки рідкісного гриба Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. з Харківського Лісостепу 96
Атемасова Т.А. Історія розвитку заповідної справи на Харківщині 101
Банік М.В. Угруповання гніздових птахів схилів з виходами крейди на території національного природного парку «Дворічанський» 110
Бондаренко З.С. Динаміка чисельності фонових видів плазунів (Reptilia) на території Національного природного парку «Слобожанський» 116
Брусенцова Н.О. Особливості розподілу нір лисиці та борсука в лісах національних парків Харківщини 122
Букша І.Ф., Пастернак В.П., Пивовар Т.С., Букша М.І., Яроцький В.Ю. Методи та результати вибірково-статистичної інвентаризації лісів національного природного парку «Гомільшанські ліси» 127
Влащенко С.В., Воронцова І.А. Розвиток заповідної справи на Харківщині. Сьогодення та перспективи 134
Горбулін О.С., Догадіна Т.В. Методологічні підходи у вивченні різноманітності водоростей заплавних водойм 140
Горлов П.І., Вінтер С.В., Шевцов А.О. Сірий журавель (Grus grus) в межах Ізюмської Луки: багаторічна динаміка чисельності як реакція на зміни середовища існування 145
Звягінцева К.О. Сучасний стан раритетної компоненти урбанофлори Харкова 155
Казарінова Г.О. Нові перспективні об’єкти для включення у природно-заповідну мережу Харківської області 161
Пастернак В.П., Яроцький В.Ю., Гармаш А.В. Типологічне різноманіття лісів Володимирівського природоохоронного науково-дослідного відділення НПП «Слобожанський» 169
Рокитянський А.Б., Гамуля Ю.Г. Охоронювані та рідкісні види вищої водної та прибережно-водної флори Харківської області (Україна) 175
Савченко Г.О., Ронкін В.І., Клетьонкін В.Г., Височина Г.Є. Підсумки фенологічних спостережень за рослинами степових і лучних біотопів РЛП «Великобурлуцький степ» та НПП «Дворічанський» 187
Сідоровський С.А., Кришталь Є.Ю. Рідкісні види ракоподібних природно-заповідних територій Харківської області 196
Тімошенкова В.В. Нові для території національного природного парку «Гомільшанські ліси» види родів Rosa L. і Veronica L. 201
Філатова О.В. До питання вивченості поширення рідкісних видів рослин та угруповань в Шевченківському районі Харківської області 206
••• КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ •••
Бараннік Т.В., Авдєєва К.В. Теоретичний аналіз термінової регуляції активності аргініносукцинатсинтази людини (ASS1) при накопиченні продуктів гемолізу 213
Більченко О.С., Оспанова Т.С., Хіміч Т.Ю., Веремеєнко О.В., Красовська К.О., Манченко Є.О. Фактори ризику, які спричиняють тяжкий перебіг і прогресування позалікарняної пневмонії 219
Гриценко М.А., Буланкіна Н.І., Харченко Т.C., Кот Ю.Г., Перський Є.Е. Порівняльні особливості будови цитоскелету фібробластів шкіри та легенів щурів різного віку 224
Сулейманова А.В., Насіров А.М. Зараженість паразитами коропових в залежності від віку і сезону року у Ширванському ставковому рибному господарстві Азербайджана 228
••• інформація •••
Безроднова О.В. Підсумки роботи регіональної науково-практичної конференції «Наукові дослідження на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду Харківщини» 233
Правила для авторів 237