Вип. 26

••• БІОХІМІЯ •••
Слівінська О.М., Сеньків О.М., Іскра Р.Я. Антиоксидантна система у скелетних м’язах та крові щурів при гіперглікемії та дії цитрату цинку 5
Шевченко Н.С., Лебець І.С., Кашкалда Д.А. Зміни біохімічних показників сполучної тканини у дітей і підлітків при запальних захворюваннях суглобів 11
••• БОТАНІКА ТА ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН •••
Авєкін Я.В., Нужина Н.В., Гайдаржи М.М. Структура насінин сукулентних представників родини Apocynaceae 16
Коваленко І.М. Ценопопуляції клоноутворюючих чагарничкових рослин лісових угруповань Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» 29
Мельниченко Г.М. Особливості перебігу палінації представників роду Betula L. у Івано-Франківську впродовж 2013–2015 років 39
••• ГЕНЕТИКА ••• (спеціальний розділ «Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології»)
Березовський В.Я., Чака О.Г., Плотнікова Л.М., Левашов М.І., Літовка І.Г., Янко Р.В. Стійкість до стресу дрозофіл, адаптованих до умов гіпоксії 45
Вітушинська М.В., Матійців Н.П., Черник Я.І. Нейродегенеративні зміни та рухова активність у Drosophila melanogaster у разі тканинно-специфічної експресії гена Sod1 в гліоцитах 54
Гора Н.В., Костенко Н.Д., Майстренко О.М., Серга С.В., Козерецька І.А. Відсутність кореляційного зв’язку між рівнем радіоактивного забруднення та інфікованістю Wolbachia в природних популяціях Drosophila melanogaster України 60
Дика Л.Д., Страшнюк В.Ю., Шкорбатов Ю.Г. Компоненти пристосованості у Drosophila melanogaster за впливу мікрохвильового опромінювання 65
Скоробагатько Д.O., Страшнюк В.Ю., Мазілов O.O. Тривалість життя в потомстві Drosophila melanogaster після гострого γ-опромінення 74
Щербакова О.В., Боднар Л.С., Горбулінська С.М., Черник Я.І. Характеристика фенотипових змін та генетичний аналіз нейродегенеративної мутації 3.5.8 Drosophila melanogaster 85
••• ГЕНЕТИКА •••
Атраментова Л.О., Мустафаєва Л.А. Індекси потенційного добору в популяції кримських татар 91
Волкова Н.Є., Філіпоненко Н.С., Воробйова Л.І. Мінливість експресивності ознаки radius incompletus Drosophila melanogaster при додаванні в їжу метаболітів фолатного-метіонінового циклу 97
Горенська О.В., Шкорбатов Ю.Г., Гаврилов А.Б. Особливості адаптивної відповіді на короткочасний вплив надвисокочастотного випромінювання ліній Drosophіla melanogaster, що несуть мутацію black 108
Колот Н.В., Костенко В.В., Воробйова Л.І. Вплив віку батьків і алельного стану гена white на показники пристосованості Drosophila melanogaster 117
••• ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ •••
Варігін О.Ю. Статева структура популяції і цикл розмноження Lekanesphaera monodi (Arcangeli, 1934) (Crustacea, Isopoda) в угрупуванні обростання Одеської затоки Чорного моря 125
Токарський В.А. Історія вивчення популяції червоного бабака (Marmota caudata Geoff., 1842) у західній частині Таласького Алатау 130
Шакаралієва Є.В. Біорізноманіття трематод риб транскордонного озера Джандар, Азербайджан 141
Шупова Т.В., Чаплигіна А.Б. Орнітофауна заказнику загальнодержавного значення «Лучківський» 148
••• КРІОБІОЛОГІЯ •••
Макашова О.Є., Бабійчук Л.О., Зубова О.Л., Зубов П.М. Вплив різних концентрацій кріопротектора ДМСО на збереженість, життєздатність та вміст активних форм кисню в ядровмісних клітинах кордової крові при кріоконсервуванні 157
••• ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН •••
Пахомов O.В. Виживаність сім'яників новонароджених мишей при їх алотрансплантації дорослим тваринам під ниркову капсулу чи всередину сім’яника 165
Сєміонова К.А., Ніпот О.Є., Орлова Н.В., Шпакова Н.М. Гематокрит як критерій оцінювання реакції еритроцитів на зміну осмоляльності середовища 173
Ткаченко А.С., Корнієнко Є.М., Посохов Є.О. Апоптоз ентероцитів при хронічному карагінан-індукованому гастроентероколіті: дослідження методом флуоресцентних зондів 179
Шевчук Т.Я., Романюк А.П. Особливості вегетативної регуляції серця в спортсменів ігрових видів спорту та легкоатлетів 187
••• КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ •••
Бараннік Т.В., Федорова А.О. In silico аналіз ефекту зв’язування гему на утворення комплексу аргініл-тРНК-протеїнтрансферази 1 і протеїну LIAT1 миші 194
••• інформація •••
Правила для авторів 199