Вип. 29

••• БІОТЕХНОЛОГІЯ •••
Горшкова О.Г., Гудзенко Т.В., Волювач О.В., Васильєва Н.Ю. Метал-акумулююча та деструктивна активність іммобілізованих бактерій в біотехнології очищення морської води 5
••• БІОХІМІЯ •••
Бараннік Т.В., Шуба В.В. In silico аналіз потенційних гем-зв'язувальних сайтів у протеїнових комплексах, що містять repulsive guidance molecule BMP co-receptor B (RGMB) людини 12
Романько М.Є. Романько М.Є. Рівень інтенсивності процесів переокиснення ліпідів і окиснювальної модифікації білків у мембранних фракціях клітин Escherichia coli як біомаркер тестування біосумісності наночастинок металів 19
••• ГЕНЕТИКА •••
Городнянський І.Д. Взаємодія Wolbachia pipientis з мобільними елементами геному дрозофіли: короткий огляд можливих випадків і припущень 34
Дика Л.Д., Шакіна Л.О., Страшнюк В.Ю. Особливості гомологічної кон'югації політенних хромосом за впливу мікрохвиль і статичного магнітного поля у Drosophila melanogaster Meig. 41
Ковач В.А., Філіпоненко Н.С., Колот Н.В., Волкова Н.Є. Зміни репродуктивних показників Drosophila melanogaster при дії низьких концентрацій неонікотиноїдів та ніацину на личинковій стадії 49
••• ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ •••
Кіося Є.О. Сучасні методи фауністичних досліджень наземних тихоходів (Tardigrada) 59
••• МІКРОБІОЛОГІЯ •••
Мерліч А.Г., Жунько I.Д., Ліманська Н.В., Іваниця В.О. Антагоністична активність проти фітопатогенних бактерій та здатність до утворення біоплівок бактерій Enterococcus italicus ОНУ547 та їх консорціумів з Lactobacillus plantarum 71
Поточилова В.В., Войцеховський В.Г. Етіологічна роль та чутливість анаеробних бактерій, виділених від хворих з гнійним некротичним панкреатитом, до антибіотиків 77
••• ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН•••
Зай С.Ю., Мотузюк О.П., Білобров В.Ю., Вулицька Д.А., Ноздренко О.Д., Абрамчук О.М. Зміни силової відповіді musculus soleus у алкоголізованих щурів з експериментально-індукованою ішемією тривалістю 1 та 2 години 82
Колосова О.В. Гендерні особливості функціонального стану нервово-м’язового апарату у осіб з високим рівнем адаптації до фізичного навантаження 89
Орлик Н.А., Босенко А.І. Факторна структура функціональних можливостей спортсменок 17–22 років впродовж оваріально-менструального циклу 94
••• ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН •••
Романчук С.М. Активність β-глюкозидази в проростках Arabidopsis thaliana (L.) Heynh при дії іонізуючого випромінювання 103
••• ФАУНА УКРАЇНИ НА МЕЖІ XX–XXI СТ. НОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЗООЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ •••
Банік М.В., Пономаренко О.Л., Атемасов А.А. Структура угруповань гніздових водоплавних і водно-болотяних птахів Приорелля та її зміни за останні десятиліття 109
Варігін О.Ю. Добова динаміка просторового розподілу рухливих безхребетних угруповання обростання Одеської затоки Чорного моря 120
Гетьман Т.П. Іхтіоцени прибережної акваторії бухти Кругла (Севастополь, Чорне море) 126
Дикий І.В., Марців М.В., Шельвінський В.І., Затушевський А.Т. Особливості живлення деяких видів родини Mustelidae на території Львівської області 135
Дрогваленко М.О., Макарян Р.М., Бірюк О.В., Коршунов О.В., Шабанов Д.А. Парадокс відтворення триплоїдних Pelophylax esculentus у геміклональних популяційних системах Брусівки (Донецька область) та Кремінної (Луганська область) 142
Дупак В.С., Попельнюх В.В. Структура зимових ночівельних скупчень воронових птахів роду Corvus на території м. Полтава 151
Іванець О.Р. Гіллястовусі раки (Cladocera: Daphniidae, Chydoridae) Українського Розточчя: порівняльна характеристика 159
Ронкін В.І., Савченко Г.О., Атемасов А.А. Стан поселення, типи сімейних ділянок та перспективи збереження степового бабака у крейдяному ландшафті НПП «Дворічанський» 167
••• КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ •••
Кривицька І.А. Екотоксикологічна оцінка якості ґрунтів м. Маріуполь 175
У Сі, Кот Ю., Кот К., Морс Р., Доран O., Хамдаллах Амжад, Перський Є. Показники загального обміну і оксидативного стресу у щурів при тривалій дії малих концентрацій Cd2+ 182
••• інформація •••
Правила для авторів 188