Вип. 27

••• БІОХІМІЯ •••
Ганусова Г.В., Охріменко С.М. Вплив хлориду кадмію на деякі біохімічні показники печінки, сім’яників та надниркових залоз щурів 5
Коновалова О.С., Бабій С.О., Штеменко О.В., Штеменко Н.І. Вплив системи Реній-Платина на біохімічні параметри печінки щурів-пухлиноносіїв 11
••• БОТАНІКА ТА ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН •••
Блінкова О.І., Лавров В.В., Сагдєєва Т.Ю., Житовоз А.В., Березніченко Ю.Г. Еколого-фітоценотичні особливості антропогенних змін урочища «Голендерня» 19
Махиня Л.М. Угруповання Bidenti frondosae–Bidentetum connatae ass. nova (поширення, еколого-ценотична характеристика) 31
••• ГЕНЕТИКА •••
Багацька Н.В., Дємєнкова І.Г., Начьотова Т.А. Обтяжений сімейний анамнез – фактор ризику формування порушень менструальної функції у дівчат-підлітків 39
Безугла О.М. Мета-аналіз асоціації T102C поліморфізму гена HTR2A рецептора 5-HT2A з шизофренією 46
Герман О.Ю., Дика Л.Д., Еткало К.М., Гаркуша Є.О. Вплив метіоніну на радіобіологічну реакцію клітин кореневої меристеми проростків цибулі Allium cepa L. 51
Шкарупа В.М. Цитогенетичний аналіз антимутагенної дії лігногумату натрію при індукції мутацій мітоміцином С в Allium-тесті 58
••• ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ •••
Жуков О.В., Кунах О.М., Новікова В.О. Просторова організація угруповання мезопедобіонтів дерново-борового ґрунту на арені р. Дніпро 63
Токарський В.А., Грубник В.В., Токарська Н.В. Особливості біології та морфології звичайної лисиці Vulpes vulpes L. (1758) в Харківській області 80
••• КРІОБІОЛОГІЯ •••
Трутаєва І.А., Кірошка В.В., Гавас А.А., Бондаренко В.А. Значення ембріональної телячої сироватки в складі гіперосмолярних розчинів 1,2-пропандіолу для збереження морфологічної цілісності оваріальної тканини 91
••• ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН •••
Більченко О.С., Оспанова Т.С., Веремеєнко О.В., Красовська Є.А., Більченко А.О. Етіологія і фактори ризику позалікарняної пневмонії 99
Дунаєвська О.Ф. Морфологічні зміни селезінки під впливом різноманітних чинників 106
Жегунов Г.Ф., Баєва Т.І., Васіліна К.Г. Метаболічний профіль сироватки крові спортивних коней української верхової породи в умовах фізичного та емоційного навантаження 125
Погоріла М.С., Попов М.М., Романова О.А., Щербак О.М., Мартинов А.В. Динаміка вмісту регуляторів кровотворення в кістковому мозку під впливом екстракту з ембріональних тканин птахів з метою корекції радіаційно-індукованої імунодепресії у мишей 131
Скубицька Л.Д., Севериновська О.В. Комплексний аналіз показників крові та кислотоутворююча функція шлунка при захворюваннях гепатобіліарної системи з супутніми патологіями 139
Ткачов О.В., Шеремета В.І. Вплив фізіологічної кількості кишкової палички на ефективність кріоконсервування сперми жеребців 150
••• ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН •••
Пушкарьова Н.О., Каліста М.С., Белокурова В.Б., Кучук М.В. Отримання культури рослин in vitro зникаючого виду Crambe steveniana та вивчення впливу асептичних умов культивування на їх біохімічний склад 155
••• КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ •••
У Сі, Корнієнко Є.М., Плотніков А.Д., Пиріна І.С., Кот К.В., Кот Ю.Г., Перський Є.Е. Вплив тривалого введення in vivo низьких доз Со2+ на гемоліз еритроцитів 163
••• інформація •••
Правила для авторів 167