Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія "Біологія» є збірником наукових робіт, який містить результати досліджень та оглядові статті з біології.
Збірник призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки.
Збірник включено до переліку фахових видань, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата біологічних наук, та до Thomson Scientific Master Journal List.
До публікації приймаються статті, які написані українською, російською або англійською мовами згідно з правилами для авторів і отримали позитивні рекомендації рецензентів.
Запланована періодичність випуску збірника – 2 рази на рік.
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №21572–11472Р від 20.08.2015
ISSN 2075-5457 (print)
ISSN 2220-9697 (online)
Адреса редакції:
біологічний факультет, к. 6-13,
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна,
м. Свободи, 4, Харків, Україна, 61022
тел. +38 /057/ 707-55-71
e-mail: seriesbiology@ukr.net